Om

Henrik Hedelin

Läkare, biolog och instruktör i vildmarksmedicin

Utbildning och Certifikat

Läkare och specialist i Ortopedisk kirurgi
Registered M.D July 2007. Specialist Orthopedic Surgery 2013. Specialist doctor, Department of Pediatric Orthopedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
Magisterexamen i biologi
M.Sc Biology 2005
Diploma of Mountain Medicine
Instructor Scandinavian Diploma of Mountain Medicine (ScanDimm).
Fellow of the Wilderness Medical Society
A fellowship over two years including all aspects of wilderness medicine. Further information at www.wms.org.

CV