Om

Henrik Hedelin

Läkare, biolog och instruktör i vildmarksmedicin

Utbildning och Certifikat

Läkare och specialist i Ortopedisk kirurgi

Registered M.D July 2007. Specialist Orthopedic Surgery 2013. Specialist doctor, Department of Pediatric Orthopedic Surgery, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.

Magisterexamen i biologi

M.Sc Biology 2005

Diploma of Mountain Medicine

Instructor Scandinavian Diploma of Mountain Medicine (ScanDimm).

Fellow of the Wilderness Medical Society

A fellowship over two years including all aspects of wilderness medicine. Further information at www.wms.org.

CV