Vildmarksmedicin

Utanför trygga strukturer krävs andra metoder och tankesätt för att hantera sjukdom och skada. Vid expeditioner, äventyrssport eller vanligt friluftsliv är vi ofta långt från tillgång till kvalificerad högteknologisk sjukvård. Vildmarksmedicin är fältet där vi arbetar med att göra bästa möjliga vård med små resurser. Vildmarksmedicin är relevant, i olika former, för både lekmän och sjukvårdspersonal. Nedan följder några av de fält paraplybegreppet vildmarksmedicin handlar om.

 
 
The Old Man of Hoy, Orkney Islands.

 
 

Bergsmedicin

Vertikal evakuering av skadad

Evakuering i svårtillgänglig miljö

För alpinister och klättrare innebär en skada ofta lång och svår evakuering. Kännedom om rephantering och samarbete med alpin räddningtjänst är av vikt.

 

 

Farlig Fauna

Viper bett, Kenya

Djurbett och -stick

De flesta som reser i länder med mer exotiskt djurliv är mest rädda för ormar eller hajar. Den största faran kommer dock från insektsriket med myggburna sjukdomar där förebyggande åtgärder är av största vikt.

I stora delar av världen är ormbett för all del en realitet liksom skorpioner, spindlar och och steklar av olika slag. Kunskap om dessa djur och hur man behandlar ett eventuellt bett/stick kan göra stor skillnad för hur allvarlig skadan blir.

Höghöjdsmedicin

Khumbu Region, Nepal.

Kroppens reaktion på tunn luft kan vara dödlig


Lungödem (HAPE) och hjärnödem (HACE) kan uppkomma vid redan 3000 m.öh och att känna igen symtomen och behandlingen kan vara livräddande. Acute Mountain Sickness (AMS) är vanligt vid de flesta högre bestingningar. Höghöjdsmedicin ger kunskap i hur vi förebygger dessa tillstånd och vilka medicinska behandlingar som finns.

Expeditioner

Antarktisexpedition

 Medicinsk ansvar på expeditioner

Utmaningarna för läkare som medicinskt ansvarig på expeditioner är många. Hur skall man planera och vad skall man ta med sig? Vilka evakueringsstrategier finns? Man kan räkna med att ställas inför allt från öroninflammation till benbrott, från stroke till psykiatriska besvär.

Hypotermi

Vinterscenario, Norway.

 Kroppens reaktion på kyla

I stora delar av världen är nedkylning en av de största och viktigaste utmaningarna vid vård av skadad utomhus. Både prevention och behandling kräver träning och kunskap.

 

 

Det ovanliga

Makakunge, Nepal

 Utanför the comfort zone

Inom vildmarksmedicin blir man tvungen att arbeta med skador och diagnoser man inte är van vid. Att kunna hantera, och prioritera dessa tillstånd på egen hand tills evakuering blir nödvändig kan rädda en expedition eller ett liv. Blixtnedslag är inte så ovanligt som man kan tro och rabies är vanligt i stora delar av världen.