top of page
För nästa kurs/föreläsnings datum, kontakta oss via formuläret nedan

Expedition Medicine

Medical challenges, planning and team work

  • Avslutad
  • 12000kr (exkl moms)
  • Efter överenskommelse

Beskrivning av tjänsten

En kurs för läkare där vi fokuserar på medicinskt arbete utanför sjukhus men även utmaningar inom ledarskap och gruppdynamik. Kursen är populär bland ST-läkare. Kursen går pågår normalt torsdag eftermiddag till söndag eftermiddag. God mat tre gånger per dag, tillgång till dusch och toalett. Boende inomhus under enklare former. Förutom erfarna läkare kommer även psykolog med specialkompetens inom ledarskap och gruppdynamik deltaga som instruktör. Gruppdynamik och ledarskap: Hur kan vi förbereda oss? Hur arbetar vi som grupp? Vilka reaktioner kan vi förvänta oss i pressade situationer? Medicinska ämnen vi lägger fokus på: Akut omhändertagande av skadad, fältmässig L-ABCDE, akuta medicinska tillstånd, hypotermi och förfrysningar, stabilisering och förflyttning, hantering av frakturer och luxationer, fältpsykiatri, tandproblem, förebyggande åtgärder och planering.


bottom of page